achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Strategisch beleidsadviseur Veiligheid tegen Overstromingen

De Nederlandse overheid wil beter voorbereid zijn op een overstroming. In 2006 is de landelijke Taskforce Management Overstromingen (TMO) opgericht. De provincie Gelderland zit bestuurlijk in deze Taskforce. Ik was de strategisch beleidsadviseur van de gedeputeerde en ik nam actief deel aan de landelijke werkgroep die de Taskforce begeleid. Doel is om in Nederland kennis en inzicht in overstromingen te verbeteren en landelijk te oefenen als het toch mis gaat. Eind 2008 is er landelijke hoogwateroefening gehouden (Waterproof).

Periode

Ik werkte destijds voor de provincie Gelderland. Ik ben in 2007 en 2008 betrokken geweest bij de TMO.

Klant

Provincie Gelderland

In samenwerking met Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio’s, waterschappen.

terug naar het overzicht