slide 1 - Visser Waterbeheer

slide 2 - Visser Waterbeheer
slide 3 - Visser Waterbeheer
menu

Organisatie / inhoudelijke deelname aan bijeenkomsten, excursies, seminars en congressen.

2009 - 2018 Nederland Vele seminars en workshops bijgewoond, waarvan ook vele zelf georganiseerd en begeleid (ihkv Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, Deltaprogramma Zoetwater en de Kaderrichtlijn Water).
2018 Nederland Inhoudelijke bijdrage en participatie op 9e Nationaal Deltacongres in Zwolle.
2018 Nederland Dagvoorzitter bestuurlijke brainstormsessie voor gemeenten in de regio Noord-Veluwe. Doel van de discussie: volgende stap zetten in de samenwerking in Noord-Veluwe op het gebied van water en klimaatadaptatie.
2018 Roemenië Inhoudelijke bijdrage geleverd aan het congres ‘River habitat restoration for inland fisheries in the Danube River basin and adjacent Black Sea areas’ in Boekarest, Roemenië. Titel van mijn bijdrage: Room for the River (& fish) - River and flood plain restoration along the downstream part of the river Rhine.
2018 Zuid-Afrika Inhoudelijke bijdrage geleverd op de 5th International Climate Change Adaptation Conference in Kaapstad, Zuid-Afrika. Thema sessie georganiseerd samen met Deltares, University of Ghana en de United Nations University - Institute For Environment and Human Security in Duitsland. Titel van de sessie: Towards an adaptive climate proof freshwater supply in salinising deltas and possible solutions for deltas worldwide: examples from The Netherlands, Ghana and Vietnam.
2018 Oostenrijk Deelgenomen aan de High Level Conference for the Protection of Sturgeons, georganiseerd door Oostenrijk in samenwerking met de International Commission for the Protection of the Danube River in Wenen.
2017 Nederland In opdracht van de provincie Gelderland een Workshop Doelen Overige Wateren georganiseerd met betrokkenen van provincie en waterschappen om gezamenlijk tot een invulling te komen van het waterkwaliteitsbeleid afgestemd met het natuurbeleid voor de niet KRW waterlichamen in de provincie Gelderland.
2017 Zweden Deelname World Water Week, Stockholm, Zweden.
2017 Nederland Bijdrage geleverd aan de Zoetwater Kennisdag van het Deltaprogramma Zoetwater (o.a. organisatie van deelsessie klimaatpilots).
2016 Nederland In opdracht van de provincie Utrecht een Expertsessie Waterkwaliteit georganiseerd voor bestuurders (AB’s en DB’s) van de provincie Utrecht, de inliggende waterschappen en betrokken maatschappelijke organisaties. De bijeenkomst was gekoppeld aan een veldbezoek in het Veenweiden gebied bij Wilnis.
2016 India Inhoudelijke bijdrage geleverd aan de India-EU Water Partnership (IEWP) workshop in Delhi, India. De India-EU Water Partnership (IEWP) heeft 14 en 15 juni 2016 een tweedaagse workshop gehouden in Delhi, om gezamenlijk met Indiase en Europese experts de uitdagingen te onderzoeken die er zijn in het waterbeheer in India in het algemeen en het stroomgebied van de Ganges in het bijzonder. De workshop stond in het teken van kennisuitwisseling op het gebied van bestuur, organisatie en samenwerking in stroomgebieden (River Basin Organisations), implementatie van integraal waterbeheer en aanpak waterkwaliteit.
2016 Nederland Inhoudelijke bijdrage geleverd tbv de ondertekening van de ‘Delta-aanpak Zoetwater en Waterkwaliteit’op 16 november in Den Haag.
2016 Nederland Organisatie van veldbezoek voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: Wormer- en Jisperveld in het beheergebied van het HHs. Hollands Noorderkwartier.
2016 Nederland Inhoudelijke bijdrage geleverd op de 4th International Climate Change Adaptation Conference in Rotterdam. Thema sessie georganiseerd samen met CARE France en het Instituto Valenciano Investigaciones Agrarias-IVIA uit Spanje. Titel: Implementing climate resilient water management projects to increase adaptive capacities, food security & avoid conflict over resources: Examples from Thailand, India, the Netherlands and Spain.
2015 Nederland Inhoudelijke bijdrage geleverd op de Bestuurlijke bijeenkomst ‘Voldoende en Schoon water, nu en in de toekomst’ te Amersfoort.
2015 Nederland Inhoudelijke bijdrage op de Fish Passage Conference Groningen 2015. Voorzitter van sessie E2 (Re-Opening the Rhine Delta for Migratory Fish) en presentatie getiteld: Roadmap for fish migration: successes of our regional approach in the Rhine-West sub basin, The Netherlands.
2015 Belgie Deelname aan 4th European Water Conference, georganiseerd door de European Commission's Environment Directorate-General, Brussel 23-24 Maart 2015.
2014 Nederland Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: Haringvlietsluizen en beheergebied van Hollandse Delta.
2014 Roemenie Inhoudelijke bijdrage op de 12th International Conference ‘Europe-INBO 2014’, Boekarest, Roemenie: ‘Implementatie KRW in Europa, stand van zaken eind 2014’. Presentatie gegeven getiteld: Roadmap for fish migration: successes of our regional approach in the Rhine-West sub basin, The Netherlands.
2014 Nederland Inhoudelijke bijdrage en participatie op 5e Nationaal Deltacongres in Amersfoort.
2013 Nederland Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: beheergebied van Delfland.
2013 Nederland Inhoudelijke bijdrage en participatie op 4e Nationaal Deltacongres in Utrecht.
2013 Zweden Deelname World Water Week, Stockholm, Zweden.
2013 Nederland Bijdrage geleverd aan 2e Bestuursakkoord Water conferentie in Utrecht. Presentatie van de Rijn-West Nutrienten aannpak.
2013 Nederland Inhoudelijke bijdrage aan 2e Kennisconferentie Deltaprogramma, Wageningen.
2013 Belgie Organisatie van EU-NL bijeenkomst met als onderwerp e implementatie van de Kaderrichtlijn Water, EC, Brussel.
2012 Frankrijk Bijdrage geleverd aan het 6th World Water Forum, Marseille, France. Onderwerp: Multiscale layer governance for transboundary water management in the lower Rhine basin.
2012 Nederland Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: Nieuwkoopse Plassen.
2012 Nederland Inhoudelijke bijdrage en participatie op 3e Nationaal Deltacongres in Rotterdam.
2011 Belgie Bijdrage geleverd aan de ‘PSI-connect Cross Level Workshop - Connecting Policy and Science through Innovative Knowledge Brokering in the field of Water Management and Climate Change’, Brussel.
2011 Nederland Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: Kralingseplas en beheergebied van het HHs. Schieland en de Krimpenerwaard.
2011 Nederland Bijdrage geleverd aan de Aquatech Amsterdam 2011 conferentie, Amsterdam. Onderwerp: Zoetwater voorziening in de Zuidwestelijke Delta.
2011 China Bijdrage geleverd aan de 3th River Basin Governance (RiBaGo) workshop in Beijing, China. Onderwerp: Implementatie KRW in het deelstroomgebied Rijn-West. Tevens veldbezoek aan Gele Rivier en zoetwater reservoir bij Beijing.
2011 Nederland Inhoudelijke bijdrage en participatie op 2e Nationaal Deltacongres in Amsterdam.
2010 – 2011 Nederland Verschillende gebiedsbijeenkomsten georganiseerd samen met de LTO in de Zuidwestelijke Delta om te komen tot draagvlak voor een alternatieve zoetwatervoorziening.
2010 Nederland Bijdrage geleverd aan de Werkconferentie van het Deltaprogramma ZWD in Rotterdam.
2010 Nederland Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: beheergebied van het HHs. De Stichtse Rijnlanden.
2010 Nederland Bijdrage geleverd aan de Evides klantendag, Rotterdam. Onderwerp: Zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta.
2010 Nederland Bijdrage geleverd aan de International Conference Deltas in Times of Climate Change, Rotterdam, The Netherlands. Onderwerp: Use and availability of fresh water in the south-west delta of the Netherlands.
2010 China Bijdrage geleverd aan de Holland Water Week of the World Expo 2010 in Shanghai, China. Deelname aan de workshop Delta Development.
2010 Nederland Inhoudelijke bijdrage en participatie op 1e Nationaal Deltacongres in Scheveningen.
2010 Nederland Zoetwater markt georganiseerd voor bezoek van de Deltacommissaris aand het Deltaprogramma ZWD.
2009 Duitsland Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: grensgebied Rivierenland en Nordrhein-Westfalen, Duitsland.
2008 Nederland Organisatie van een excursie en seminar ter informatie over de KRW van nieuwe Statenleden.
2007 Duitsland Deelname German Presidency & EC DG ENV. Conference on Climate Change and Water, Berlijn.
2007 Duitsland & Frankrijk Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: naar de ICPR in Koblenz, Duitsland en DIREN in Straatsburg, Frankrijk.
2005 – 2006 België Organisatie van 2 EU-NL bijeenkomsten in Brussel met bestuurders, leden EP en vertegenwoordigers van de EC. Onderwerp: implementatie KRW in Nederland.
2006 Italië Organisatie van veldbezoek en seminar voor bestuurders en leden klankbordgroep Rijn-West: naar de Po River Basin Authority in Parma, Italie.
2005 Nederland Deelname aan de 2nd Working Conference ‘Implementation of the Water Framework Directive into URBAN WATER management’, Nijmegen.
2003 Duitsland Organisatie van het EU IRMA Closing event / Impending flood, united we stand, Dusseldorf.
2002 Nederland Organisatie van de 7th ICID day: Modernising irrigation and drainage worldwide, Nijmegen.
2000 Duitsland Organisatie van EU-IRMA Projectpresentatie, Bonn.
1999 Nederland Seminar implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water, Technische Universiteit Enschede.
1999 Nederland Seminar SPONGE, samenwerkingsverband hoogwaterpreventie financieel ondersteund door het EU IRMA-Programma (zowel participant als organisatie).