slide 1 - Visser Waterbeheer

slide 2 - Visser Waterbeheer
slide 3 - Visser Waterbeheer
menu
"Mijn ambitie in elk project is het creëren van een open en veilige omgeving voor optimale samenwerking, om participatie van betrokkenen te stimuleren en gezamenlijk te werken aan oplossingen gebaseerd op gezamenlijk feitenonderzoek en innovaties. Ik ben tevreden als ik een bijdrage mag leveren aan het realiseren van een (water)project, waarbij met draagvlak en energie een stap wordt gezet."

Ruim 20 jaar ervaring in het waterbeheer

Met ruim 20 jaar werkervaring in waterbeheerprojecten in binnen- en buitenland kan ik u ondersteunen bij technische- en beleidsmatige projecten op het vlak van integraal waterbeheer, organisatie en samenwerking in het waterbeheer, waterhuishouding & hydrologie, irrigatie & drainage, hoogwaterbeheersing, waterkwantiteit- & waterkwaliteitsbeheer. Ik ben sinds oktober 2008 werkzaam als zelfstandig adviseur in het waterbeheer, zowel in Nederland als in het buitenland.

Ervaring in binnen- en buitenland

Ik werk veel in Nederland, maar heb ook ervaring met projecten in o.a. de Palestijnse Gebieden, Kyrgyzstan, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Nigeria en Trinidad & Tobago. Ik werk met name voor nationale- en regionale overheden, zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten. Daarnaast ben ik werkzaam als adviseur voor de Wereldbank en FAO. Geregeld deel ik mijn ervaringen op (inter)nationale congressen en werk ik graag in teams met verschillende disciplines.

De laatste jaren begeleid ik ook steeds vaker (bestuurlijke) bijeenkomsten gericht op samenwerking in het waterbeheer. Met energie en inhoudelijke kennis vind ik het leuk om in een korte tijd tot resultaat te komen.

Mijn expertise