slide 1 - Visser Waterbeheer

slide 2 - Visser Waterbeheer
slide 3 - Visser Waterbeheer
slide 4 - Visser Waterbeheer
menu

Open en transparant

Ik heb de afgelopen jaren een eigen vorm gevonden om op adequate wijze een project of vraagstelling te analyseren om vervolgens gezamenlijk stappen te kunnen zetten. Deze aanpak kenmerkt zich door openheid, een goede luisterhouding, transparantie naar alle betrokkenen, inhoudelijke vakkennis, to-the-point aanpak en met name een goede antenne voor bestuurlijke gevoeligheden.

Polderen en samenwerken

Goed waterbeheer is samenwerken. ‘Polderen’ is voor mij een essentiële werkvorm als de problematiek complex is en er meerdere partijen met tegenstrijdige belangen direct, of indirect bij betrokken zijn. Dit is vaak het geval in het waterbeheer. Geen bureaucratie of slappe compromissen maar echt samenwerken en tot actie overgaan.

Vroeger was het voldoende efficiënt en effectief om veel in één hand te leggen. Tegenwoordig is er steeds vaker een gezamenlijke inspanning nodig van meerdere partners (overheden en niet-overheden) om efficiënt en effectief te zijn en om te komen tot gedragen besluiten.

Verbinding zoeken

Bij goed waterbeheer (governance) gaat het om verbinding zoeken:

Goede voorbeelden waar ik zelf bij betrokken ben zijn o.a. het Deltaprogramma, de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en de samenwerking in stroomgebieden ten behoeve van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water.

In deze trajecten is het de kunst om te zorgen dat elke partner of organisatie efficiënt doet waar deze goed in is en waar deze voor is ingericht. Daarvoor moeten partijen elkaar ook ruimte durven geven. Als iedereen zich met iedereen bemoeit zonder dat er gebeurt wat nodig is, is dat niet slim. Samenwerken en zelf doen moeten in evenwicht zijn (uit ‘Samen verder werken aan de Delta’, van Buren & Teisman et al, 2014).

Betekenisvolle besluitvorming

Samenwerken en verbinden is mooi, maar uiteindelijk gaat het om het nemen van een betekenisvol besluit. Financiering geregeld, schop in de grond en het starten van een project of vernieuwd werkproces. Het concept synchrone besluitvorming kan hierbij een rol spelen door het werkproces zo te organiseren dat de acties en interacties van mensen, uit verschillende organisaties en samenwerkingsprocessen, betekenis krijgt ten opzichte van elkaar zodat de acties en interacties elkaar versterken. De rol van een onafhankelijke intermediair, een inhoudelijke begeleider van dit proces is hierbij van belang.

Zo zie ik mijn rol. Als onafhankelijke denker in uw team om tot betekenisvolle besluiten te komen in het waterbeheer.

Voor meer info hierover: synchrone besluitvorming.