achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
Foto: Steven Visser
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Navicuate

Navicuate, een innovatief, actueel en online communicatiemiddel voor de overheid (crisisorganisatie) om evacuatie van gebieden in goede banen te leiden en chaos te minimaliseren door goed te informeren. De evacuatie-app is te downloaden op smartphones, levert een persoonlijk vlucht advies (handelingsperspectief) indien een overstroming wordt verwacht of gaande is. De app verzorgt terugkoppeling van de bewegingen van mensen in een risicogebied (crowd control) en levert de overheid daarmee belangrijke informatie over het gedrag van bewoners in risicogebieden. Met deze app levert de overheid online en actueel informatie aan bewoners in een risicogebied; een dienstverlening die je van een moderne overheid mag verwachten.

In samenwerking met een groot aantal betrokken partijen hebben wij een plan gemaakt om een werkend prototype van Navicuate te realiseren. Om e.e.a. haalbaar te houden is er voor gekozen om het prototype te ontwikkelen voor dijkring 44, gelegen in de provincie Utrecht. Deze dijkring valt onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Utrecht en de politie Midden-Nederland.

Innovactory (www.innovactory.nl) en VISSER waterbeheer presenteren met trots dit innovatieve concept. Een invulling van digitale delta technologie met de potentie tot mondiale toepassingen. Een unieke combinatie van Nederlandse kennis en kunde, waterbeheer en informatietechnologie.

Periode
De pilot is afgerond voor dijkring 44.

Klant
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In samenwerking met
Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Utrecht, provincie Utrecht, politie Midden-Nederland.

Meer informatie

terug naar het overzicht