achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Kernadviseur water voor de Palestijnse Gebieden

De doelstelling van het Water Support Programma is om de Nederlands Vertegenwoordiging (Netherlands Representative Office, NRO) in Ramallah (Palestijnse Gebieden), te ondersteunen bij de uitvoering van haar waterprogramma. Het programma beoogt ook de Nederlandse kennis en kunde uit de watersector te betrekken en duurzame relaties te creëren tussen de watersector in de Palestijnse Gebieden en Nederland. Waar mogelijk worden relevante Nederlandse financieringsinstrumenten ingezet.

Komende jaren zal de NRO een meer coördinerende rol gaan spelen om samen met de Palestijnse Water Autoriteit en alle donoren gezamenlijk de wateruitdagingen van de Palestijnse Gebieden het hoofd te bieden. Ik zal als kernadviseur waar mogelijk de NRO hierbij ondersteunen.

Specifieke kennis en kunde die we vanuit Nederland willen ondersteunen zijn o.a. water governance en hervorming van de watersector, grensoverschrijdend afvalwaterbeheer, verbetering van efficiency en waterbesparende oplossingen, hergebruik van afvalwater, verbeterde irrigatie, behandeling van afvalwater, ontzilting, gedecentraliseerde oplossingen voor afvalwater, ondergrondse regenwateropslag, zonne-energie voor water-gerelateerde doeleinden en IT-oplossingen.

Meer informatie is te vinden op de website van het NWP.

Periode

Ik ben in april 2018 gestart als kernadviseur water voor de Palestijnse Gebieden.

Klant

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Netherlands Water Partnership (NWP) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In samenwerking met Netherlands Representative Office (NRO) in Ramallah.

terug naar het overzicht