achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

International Rhine Meuse Activities (IRMA) Programma

Royal Haskoning was van 1997 tot 2000 adviseur van het door de EU gefinancierde IRMA Programma (Interreg Rijn Maas Activiteiten). Het programma subsidieerde projecten met als doel beperking van wateroverlast van de Rijn en de Maas in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. De projecten hebben betrekking op zowel maatregelen in regionale afwateringsgebieden als langs de beddingen van de grote rivieren. De maatregelen in Nederland langs de grote rivieren zijn een voorloper van het later zo succesvolle ‘Ruimte voor de Rivier programma’ van Rijkswaterstaat. Ook projecten met betrekking tot de verbetering van kennis, het publiek bewustzijn en de grensoverschrijdende samenwerking kwamen voor subsidie in aanmerking.

De bijdrage van Royal Haskoning bestond uit het leveren van kennis op het gebied van technisch inhoudelijk project beoordeling, subsidieverstrekking, opzetten van een controle systeem, bewaking van de voortgang van alle projecten, evaluatie van verschillende projecten en assistentie en bemanning van het internationale IRMA projectsecretariaat in Den Haag.

Eind 1999 had de IRMA-Stuurgroep in totaal 153 projecten goedgekeurd. De totale som van de voor deze projecten beschikbare EU-middelen bedraagt 141 miljoen Euro, te besteden vóór eind 2002. Het IRMA-programma omvat een totale subsidiabele investering van ca. 420 miljoen Euro voor maatregelen op het gebied van hoogwaterpreventie en ruimtelijke ordening in de periode 1997 - 2002.

Periode

Ik werkte destijds voor Royal Haskoning DHV. Ik heb in 1998 en 1999 aan dit project gewerkt.

Klant

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

terug naar het overzicht