achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

River Basin Management in Trinidad & Tobago

Als assistent-projectleider en adviseur integraal waterbeheer en hoogwaterbestrijding werkte ik in een team aan de hoogwaterproblematiek van een drietal rivieren op het eiland Trinidad.

Middels een SOBEK-Rural model in combinatie met een hydrologisch afvoer model (HEC-I) is het gehele stroomgebied van de Caparo River in Trinidad gemodelleerd. Er is een studie uitgevoerd naar de hoogwaterproblemen in met name het verstedelijkte benedenstroomse deel van het stroomgebied. Naast analyse van de problemen zijn concrete maatregelen geformuleerd en doorgerekend in het model voor objectieve controle. De maatregelen varieerden van vergrootte van een duiker, het omleiden van een hoogwaterafvoerkanaal tot het vergrootte van de retentie in het bovenstroomse deel van de rivier.

Verder betrokken geweest bij: integraal waterbeheer (modelering met RIBASIM), GIS, detail ontwerp en hydraulisch ontwerp hoogwaterbeschermingsmaatregelen, en technische training staf van het ministerie.

In 2003 zijn ook van twee andere rivieren, de Caroni en Oropuche rivers, 2D-hoogwater modellen opgesteld en gekalibreerd met data van afvoer en neerslag. Met het model zijn verschillende overstromingsscenario’s doorgerekend. Hiervoor is een hydrologisch model opgezet om de maatgevende afvoeren in het stroomgebeid van beide rivieren te voorspellen. Gebaseerd op verschillende scenario’s zijn zogenaamde flood-evacuation plans opgesteld voor de bewoners in de dorpen langs de rivieren.

Periode

Ik werkte destijds voor Royal Haskoning DHV. Ik heb in 1997, 1998 en in 2003 aan deze projecten gewerkt.

Klant

Ministry of Transportation & Works, Trinidad & Tobago.

terug naar het overzicht