achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
© Loes de Jong
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Projectleider zoetwater Volkerak-Zoommeer

Op 29 juni 2009 heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta het adviesrapport Zoet water Zuidwestelijke Delta aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken. In dit rapport zijn de adviezen van de regionale zoetwater verkenningen van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, integraal opgenomen. Het Zoetwater advies is de invulling voor een alternatieve zoetwatervoorziening die noodzakelijk is om de negatieve effecten van een zout Volkerak-Zoommeer te mitigeren.

Als projectleider zoetwater Volkerak-Zoommeer was ik verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van de vervolgacties die voortkomen uit het Zoetwater Advies (Spoorboekje Zoetwater) en het begeleiden van de financiële analyse. Ik rapporteerde aan de projectgroep en Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.

In 2012 zijn alle maatregelen samengevat in de Zoetwater Rapportage 2012 en zijn er 5 ‘altijd goed’ zoetwater maatregelen geïdentificeerd (o.a. proef bellenpluim Nieuwe Waterweg en proef alternatieve zoutlek Krammersluizen).

In 2018 heeft het kabinet besloten om het zout maken van het Volkerak-Zoommeer voorlopig niet uit te voeren. De optie op termijn weer zout met getij blijft wel op tafel.

Periode

Ik heb hier van 2009 tot 2012 aan gewerkt.

Klant

Programmabureau Zuidwestelijke Delta

In samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta, Rijkswaterstaat Zuid-Holland zuid, provincie Zeeland, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, waterschap Scheldestromen, waterschap Brabantse Delta, waterschat Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, Evides, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

terug naar het overzicht