achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
© Loes de Jong
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Deltaprogramma Zoetwater

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer.

Het Deltaprogramma Zoetwater is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma. De opdracht van het deelprogramma Zoetwater is het ontwikkelen van een voorkeursstrategie en alternatieven voor de toekomstige zoetwatervoorziening in Nederland voor de lange termijn (2050) met een doorkijk naar 2100. In het deelprogramma wordt gewerkt aan de volgende bouwstenen:


Ik adviseer het ministerie bij de uitvoering van het Deltaprogramma Zoetwater: (1) ten aanzien van de programmering van de maatregelen voor de 1e fase (totale investering van 400 miljoen euro, met een bijdrage van 150 miljoen euro vanuit het Deltafonds); (2) voorbereiding voor de programmering voor de 2e fase (soortgelijke omvang als fase 1); (3) waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem; en (4) ondersteuning bij de implementatie van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Periode

Ik ben sinds 2014 betrokken bij dit project. Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma Zoetwater.

Klant

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In samenwerking met
Otto Cox, WIJZER Adviesbureau.

terug naar het overzicht