achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Procesmanager implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied Rijn-West

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit is de afgelopen jaren in alle Europese lidstaten ingevoerd. Ik ben er al vanaf het prille begin bij betrokken (sinds 2003). De eerste jaren als KRW-coördinator voor de provincie Gelderland en vanaf 2007 als KRW-procesmanager voor het deelstroomgebied Rijn-West. Het deelstroomgebied Rijn-West bestrijkt het gebied tussen Nijmegen, Texel en Hoek van Holland. De Europese Kaderrichtlijn Water wordt in Nederland per stroomgebied ingevoerd. In dit deelstroomgebied werken alle betrokken overheden (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) aan de invoering van de KRW, met als doel: het werken aan waterkwaliteit door het nemen van maatregelen (meer dan 2 miljard euro tbv schoon water voor het eerste Stroomgebiedbeheerplan Rijn Delta: 2009-2015 in heel Nederland).

Ondertussen zijn we de maatregelen aan het uitvoeren van het 2e Stroomgebiedbeheerplan en zijn de voorbereidingen gestart voor het 3e en laatste (!) stroomgebiedbeheerplan. De doelstelling is om de waterdoelen uiterlijk in 2027 te halen, maar de voortekenen zijn duidelijk. Niet alle seinen van de KRW zullen dan op groen staan. Aan Nederland de keus hoe hier mee om te gaan. Extra investeren en meer tijd voor de uitvoering of de ambitie verlagen?

Als procesmanager voor het stroomgebied Rijn-West heb ik ruim 10 jaar intensief samengewerkt met vele verantwoordelijke bestuurders en specialisten van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten in het stroomgebied Rijn-West. Daarnaast was er een goede afstemming en samenwerking met de maatschappelijke partners in de klankbordgroep.

Met de partners in het Rijn-West samenwerkingsverband werkten we aan een aantal gemeenschappelijke projecten, zoals de uitvoering van het Nutriënten Advies Rijn-West, het traject Vismigratie Rijn-West en het gezamenlijke project Stroomgebiedafstemming. Meer informatie over de KRW, Rijn-West en de gezamenlijke projecten: www.rijnwest.nl.

Periode

Ik ben sinds 2003 betrokken bij de invoering van de Kaderrichtlijn Water in Nederland. Sinds 2007 projectleider van het Rijn-West stroomgebied. Ik ben in mei 2018 gestopt om ruimte te hebben voor nieuwe uitdagingen.

Klant

Rijkswaterstaat (4 regionale directies), provincies (4) en waterschappen (8) in het stroomgebied Rijn-West.

In samenwerking met

Vertegenwoordigers van de 180 gemeenten en alle partners in de klankbordgroep.

terug naar het overzicht