achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
© Loes de Jong
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Procesmanager Zoetwater verkenning Zuid-Holland Zuid voor de provincie Zuid-Holland

Het kabinet wilde een besluit nemen over het al dan niet weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Dit heeft impact op de zoetwater afhankelijke sectoren, met name de landbouw, de drinkwatervoorziening, maar ook de industrie (Rotterdamse Haven). Er is behoefte aan een gedegen zoetwaterverkenning, om de effecten en compenserende maatregelen in beeld te krijgen.

Ik was projectleider voor de zoetwaterverkenning in Zuid-Holland, en werkte nauw samen met alle betrokken overheden (gemeenten, waterschappen, provincie en ministeries). Doel van de verkenning is tweeledig: draagvlak bij overheden en niet-overheden voor een op termijn zout Volkerrak-Zoommeer en een bestuurlijk gedragen advies van betrokken overheden, gericht aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. De verkenning heb ik samen met Royal Haskoning DHV opgesteld.

In 2018 heeft het kabinet besloten om het zout maken van het Volkerak-Zoommeer voorlopig niet uit te voeren. De optie op termijn weer zout met getij blijft wel op tafel.

Periode

Ik heb hier in 2008 en 2009 aan gewerkt.

Klant

Provincie Zuid-Holland

In samenwerking met Rijkswaterstaat Zuid-Holland zuid, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, LTO-noord, LTO-Glaskracht, Evides, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

terug naar het overzicht